Texture là gì

TEXTURE LÀ GÌ?

Texture trong thực tế được nhìn thấy ở trên những thân cây, kim loại, gỗ, da. Hay nói dễ hiểu hơn thì texture liên quan đến những đặc điểm về mặt của vật thể, có kích thước, mật độ, sự sắp xếp, hình dáng, tỷ lệ thành phần cơ bản của vật thể.

PHÂN LOẠI TEXTURE

Theo thống kê chung cho thấy texture bao gồm 2 loại cơ bản nhất bao gồm: Visual TextureTactile Texture. Thông tin từng loại được cập nhật cụ thể như sau:

Tactile Texture

Tactile được hiểu là chạm vào và tactile texture có nghĩa là sự gồ ghể của bất kỳ một bề mặt nào đó mà khi chúng ta chạm vào có thể cảm thấy được. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế 3D so với 2D.

Bên cạnh đó, texture sẽ được cảm nhận, nhìn thấy bằng cách để ánh sáng thực chiếu lên bề mặt của nó.

Visual texture

Visual texture – Ấn tượng có thể nhìn thấy được mà texture mang lại cho người xem, như về màu sắc, xu hướng hay có thể là mật độ trong trên một bức ảnh. texture nó liên quan trực tiếp đến những ảo ảnh của một kết cấu bề mặt. Nó chính là hình dạng của tactile texture ở bề mặt 2D.

Chung quy lại những tactile texture cũng như visual texture rất quan trọng đối với mỗi nhà thiết kế. Tuy nhiên, trong thiết kế 3D,tactile texture được các chuyên gia sử dụng nhiều hơn so với visual texture.

Một số texture tham khảo

 

Rate this post