| LỊCH KHAI GIẢNG

         Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

     Các khóa học sắp khai giảng

INTERIOR DRAWING IN PROCREATE

(THIẾT KẾ NỘI THẤT TRÊN IPAD)

Thời gian: Tối thứ 6 hàng tuần

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 13 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 5.000.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K66

 

Ngày khai giảng: 16-07-2024
Thời gian: Sáng thứ 3 – 5 – 7
Khung giờ: 10am – 12am
Thời lượng: 18 buổi
Học phí khóa offline: 4.400.000
Học phí khóa online: 4.000.000

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K65

 

Ngày khai giảng: 16-07-2024
Thời gian: Tối thứ 3 – 5
Khung giờ: 7pm – 9pm
Thời lượng: 18 buổi
Học phí khóa offline: 4.400.000
Học phí khóa online: 4.000.000

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

PHÁC THẢO THIẾT KẾ K05

 

Ngày khai giảng: 05-06-2024

Thời gian: Tối thứ 4

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 5.000.000

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

CHAOS VANTAGE K03

 

Ngày khai giảng: 11-05-2024
Thời gian: Tối Thứ 4 – 7
Khung giờ: 7pm – 9.30pm
Thời lượng: 10 buổi
Hình thức học: online
Học phí: 5.000.000
Giảm 30% học phí cho sinh viên.     

Giảm 20% học phí cho học viên đăng ký trước 30/4.

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K63

 

Ngày khai giảng: 05-06-2024

Thời gian: Tối thứ 4 hàng tuần

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 18 buổi – 4,5 tháng

Học phí khóa offline: 5.000.000

Học phí khóa online: 4.000.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NỘI THẤT 

Ngày khai giảng: 19-06-2024
Thời gian: Tối thứ 3 – 5
Khung giờ: 7pm – 9.30pm
Thời lượng: 10 buổi
Học phí: 2.500.000   

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K09

Ngày khai giảng: 03-06-2024
Thời gian: Tối thứ 2 – 6
Khung giờ: 7pm – 9.30pm
Thời lượng: 48 buổi
Học phí: 13.500.000

 

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

PHOTOSHOP

Ngày khai giảng: 23-07-2024

Thời gian: Chiều thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 2pm – 4pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí: 2.500.000   

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K09

Ngày khai giảng: 03-06-2024

Thời gian: Tối thứ 2 – 6

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ