| LỊCH KHAI GIẢNG

         Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

     Các khóa học sắp khai giảng

3D CƠ BẢN K63

 

Ngày khai giảng: 18-03-2024

Thời gian: Tối thứ 2 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 18 buổi

Học phí khóa offline: 4.000.000

Học phí khóa online: 3.600.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K61

 

Ngày khai giảng: 06-01-2024

Thời gian: Tối thứ 7 – CN

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K62

 

Ngày khai giảng: 06-03-2024
Thời gian: Sáng thứ 4 – 7
Khung giờ: 10am – 12am
Thời lượng: 18 buổi
Học phí khóa offline: 4.000.000
Học phí khóa online: 3.600.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

PHÁC THẢO THIẾT KẾ

 

Ngày khai giảng: 13-03-2024

Thời gian: Tối thứ 4

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 5.000.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

CHAOS VANTAGE K02

 

Ngày khai giảng: 20-03-2024
Thời gian: Tối Thứ 4 – 7
Khung giờ: 7pm – 9.30pm
Thời lượng: 10 buổi
Hình thức học: online
Học phí: 5.000.000
Giảm 30% học phí cho sinh viên

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K61

 

Ngày khai giảng: 04-01-2024

Thời gian: Tối thứ  3 – 5

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 18 buổi

Học phí khóa offline: 4.500.000

Học phí khóa online: 4.000.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

TRANG TRÍ NỘI THẤT 

 

Ngày khai giảng: 26-12-2023

Thời gian: Tối thứ 6 hàng tuần

Khung giờ: 7pm – 9.30am

Thời lượng: 10 buổi

Học phí: 5.000.000

 

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

CẤU TẠO KỸ THUẬT VẬT LIỆU NỘI THẤT K08

 

Ngày khai giảng: 04-03-2024
Thời gian: Tối thứ 2 – 5
Khung giờ: 6pm – 9.30pm
Thời lượng: 10 buổi
Học phí: 2.500.000

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

PHOTOSHOP

 

Ngày khai giảng: 06-01-2024

Thời gian: Chiều thứ 7 – CN

Khung giờ: 1pm – 3.30am

Thời lượng: 10 buổi

Hình thức học: online

Học phí: 2.200.000      

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K08

 

Ngày khai giảng: 04-03-2024

Thời gian: Tối thứ 2 – 6

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 10 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000   

 

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ