| LỊCH KHAI GIẢNG

              Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

  Các khóa học sắp khai giảng

3DS MAX CƠ BẢN – K39

Ngày khai giảng: 10-05-2022

Thời gian: Chiều thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.250.000 đóng trước ngày 05/05/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN K37 – FULL

Ngày khai giảng: 01-03-2022

Thời gian: Chiều thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 2.30pm – 5pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.200.000 đóng trước ngày 22/02/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN K38 – FULL

Ngày khai giảng: 05-04-2022

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.200.000 đóng trước ngày 25/03/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K38 

Ngày khai giảng: 09-06-2022

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 3.000.000

Học phí: 2.700.000 đóng trước ngày 01/06/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K13

Ngày khai giảng: 10-06-2022

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.250.000 đóng trước ngày 01/06/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K12 full

Ngày khai giảng: 14-02-2022

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.400.000

Học phí: 2.000.000 đóng trước ngày 8/02/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K03

Ngày khai giảng: 10-05-2022

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 96 buổi

Học phí: 17.600.000

Học phí: 15.400.000 đóng trước ngày 05/05/2022

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ