| LỊCH KHAI GIẢNG

              Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

  Các khóa học sắp khai giảng

3D CƠ BẢN – K49

 

Ngày khai giảng:10-02-2023

Thời gian: Sáng thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K50

 

Ngày khai giảng:01-03-2023

Thời gian: Sáng thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

3D CƠ BẢN – K51

 

Ngày khai giảng: 02-03-2023

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K48

 

Ngày khai giảng: 07-02-2023

Thời gian:  Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30am

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 3.000.000

Học phí khóa online: 2.500.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

AUTOCAD – K04

 

Ngày khai giảng: 31-03-2023

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí khóa offline: 2.500.000

Học phí khóa online: 2.200.000

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K04

 

Ngày khai giảng: 03-02-2023

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 6 tháng/ 72 buổi

Học phí: 15.500.000

Ưu đãi còn: 13.500.000 khi đóng học phí 1 lần.

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K05

 

Ngày khai giảng: 03-04-2023

Thời gian: Sáng thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 9am – 11.30am

Thời lượng: 6 tháng/ 72 buổi

Học phí: 15.500.000

Ưu đãi còn: 13.500.000 khi đóng học phí 1 lần.

 

XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ