| LỊCH KHAI GIẢNG

              Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

  Các khóa học sắp khai giảng

3DS MAX CƠ BẢN K37 – online

Ngày khai giảng: 05-11-2021

Thời gian: Chiều thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 3pm – 5:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.400.000

Học phí: 2.160.000 đóng trước ngày 22/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN K38 – online

Ngày khai giảng: 04-11-2021

Thời gian: Chiều thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 3pm – 5:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.400.000

Học phí: 2.160.000 đóng trước ngày 22/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN K39 – offline

Ngày khai giảng: 05-11-2021

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.250.000 đóng trước ngày 22/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K31 – offline

Ngày khai giảng: 04-11-2021

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 3.000.000

Học phí: 2.700.000 đóng trước ngày 25/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K13- online

Ngày khai giảng: 05-11-2021

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.400.000

Học phí: 2.000.000 đóng trước ngày 22/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

AUTOCAD K14- online

Ngày khai giảng: 04-11-2021

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.400.000

Học phí: 2.000.000 đóng trước ngày 22/10/2021

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K03 – offline

Ngày khai giảng: 05-11-2021

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 96 buổi

Học phí: 17.600.000

Học phí: 15.400.000 đóng trước ngày 25/10/2021

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ