| LỊCH KHAI GIẢNG

              Các khóa học sắp khai giảng

 

 

 

 

 

 

 

| LỊCH KHAI GIẢNG

  Các khóa học sắp khai giảng

3DS MAX CƠ BẢN – K42

Ngày khai giảng: 09-11-2022

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.200.000 đóng trước ngày 20/10/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN – K43

Ngày khai giảng: 10-10-2022

Thời gian: Sáng thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 8.00am – 10:30am

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.200.000 đóng trước ngày 01/10/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

3DS MAX CƠ BẢN – FULL

Ngày khai giảng: 19-07-2022

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9:30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.200.000 đóng trước ngày 10/07/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

V-RAY NÂNG CAO K41

Ngày khai giảng: 07-10-2022

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9.30pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 3.000.000

Học phí: 2.700.000 đóng trước ngày 01/10/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

AUTOCAD – K04

Ngày khai giảng: 02-11-2022

Thời gian: Tối thứ 2 – 4 – 6

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 12 buổi

Học phí: 2.500.000

Học phí: 2.000.000 đóng trước ngày 15/10/2022

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ

THIẾT KẾ NỘI THẤT K04

Ngày khai giảng: 06-10-2022

Thời gian: Tối thứ 3 – 5 – 7

Khung giờ: 7pm – 9pm

Thời lượng: 96 buổi

Học phí: 17.600.000

Học phí: 15.400.000 đóng trước ngày 20/10/2022

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC.... ĐĂNG KÝ