VRAY – NÂNG CAO

Danh mục: HỌC 3D
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Nội dung khóa học

CAMERA

  • CAMERA
    40:38

VẬT LIỆU

ÁNH SÁNG

THIẾT LẬP RENDER