SỬ DỤNG HDRI ĐỂ CHIẾU SÁNG KHUNG CẢNH

HDRI là viết tắt của cụm từ High Dynamic Range Imagery.

– Điểm khác biệt của HDRI với ảnh thường là ở chỗ : Ảnh thường chỉ có 24 bit,còn ảnh HDRI l à 32 bit. Ảnh thường chỉ chứa những thông tin về màu sắc còn ảnh HDRI chứa cả những thông tin về ánh sáng và tương phản giống trong môi trường bên ngoài. HDRI  thường có độ phân giải cao vì chứa lượngthông tin nhiều hơn…

– HDRI liên quan đến khái niệm “image based rendering”, nghĩa là sử dụng ánh sáng của ảnh HDRI để chiếu sáng cảnh mà không  cần sử dụng đèn .

Chúc các bạn học 3d max hiệu quả.

.