GIẢM ĐỘ SẮC CẠNH CỦA VẬT THỂ VỚI VRAYEDGESTEX

Trong 3d max, các bạn có thể làm mềm các cạnh của vật thể mà không cần Chamfer (sinh ra nhiều Polygon và nặng file) bằng cách dùng map VrayEdgesTex cho phần Bump, tất nhiên nó chỉ giả làm mềm nên nó chỉ hiệu quả khi bạn không nhìn quá gần, thích hợp cho các đối tượng có nhiều chi tiết.

1. Vật thể khá sắc nét

2. Click chọn Bump

3. Chọn VrayEdgesTex

4. Điều chỉnh World units và render để xác định được độ mềm hợp lý

5. Kết quả

Chúc các bạn học 3d max hiệu quả.

Để biết thêm thông tin về các khoá học 3d max tại 3DVL các bạn có thể tham khảo tại đây: http://www1.3dvl.vn/khoa-hoc-3ds-max-co-ban-va-nang-cao/

Nguồn: st

.