DỰNG HÌNH – CƠ BẢN

Categories: HỌC 3D
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

Khóa học 3ds max sẽ giúp học viên sử dụng các lệnh và công cụ của phần mềm 3D Max, chú trọng phát triển kỹ năng dựng hình nhanh và chính xác …để dựng mô hình 3D, mô hình gian hàng – sự kiện – hội chợ…, vẽ các đối tượng của kiến trúc – nội thất.

Course Content

GIỚI THIỆU
AAA

  • GIỚI THIỆU
    07:01

DỰNG HÌNH
DDDDD